Tjänst för visselblåsare

17 december 2021 trädde en ny lag gällande visselblåsare i kraft. Lagen omfattar alla typer av verksamheter i Sverige och ger ett stärkt skydd för personer som rapporterar om missförhållanden inom organisationer.

Bilinorrs verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar. Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet.

För att risker och missförhållanden inom koncernen ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt kan du rapportera in ett ärende via länken nedan. Där kan du även läsa mer om vad för typer av ärenden som ska rapporteras och hur det går till. Du kan givetvis välja att vara anonym. Din rapport kommer vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.