Verksamhetspolicy

Bilinorr (fd Burlin Motor AB)
Verksamhetspolicy – för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Bilinorr är auktoriserad återförsäljare för bilförsäljning, verkstad samt reservdelar och tillbehör för Toyota, Lexus och Yamaha.

Bilinorrs vision är att tillhandahålla varor och tjänster för en hållbar framtid; för dig, för er, för oss! För att lyckas uppnå visionen måste vi vara lyhörda för omvärldsutvecklingen och vara beredd att aktivt anpassa oss efter den.

Bilinorr har fokus på nöjda medarbetare och säkra arbetsplatser där vi tillsammans verkar för att förebygga skada och ohälsa. Vi skall säkerställa god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang. Tillsammans med vår personal tar vi avstånd från all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi strävar alltid efter att hitta hållbara lösningar inom miljö, ständigt förbättra vår arbetsmiljö, uppnå rätt kvalitet och därigenom erhålla en säker arbetsplats och nöjda kunder.

De som arbetar på Bilnorr eller på uppdrag av Bilinorr ska följa våra principer och regler.

  • Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare och besökare ska känna sig sedd, hörd och respekterad hos oss.
  • Alltid välja eller föreslå ett hållbarare alternativ med fokus på säkerhet, hållbarhet, kvalitet och ekonomi.
  • Lagar, förordningar, kontraktskrav, andra relevanta krav samt våra egna krav ska alltid vara kända och uppfyllda.
  • Alltid våga utmana; dig själv, oss och andra, till bättre lösningar och tveka inte att be om hjälp när du är osäker.
  • Följ alltid våra säkerhetsregler och håll ordning och reda på arbetsplatsen.
  • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi strävar efter att minska det genomsnittliga koldioxidutsläppet på våra sålda nybilar.

Vi ska alltid minimera användningen av energi, vatten, miljöpåverkande ämnen, undvika spill samt utveckla oss själva, våra arbetssätt och våra erbjudanden för att förbli en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner samt bidra till en hållbar omvärldsutveckling.

Vårt arbetssätt och våra verktyg finns samlade i vårt verksamhetssystem.

 

Bilinorr AB

Anders Skönby, VD