Vision och värderingar Vision och värderingar

Vår vision och våra värderingar

 

Alla medarbetare på Bilinorr har varit med och tagit fram vår
gemensamma vision, vår affärsidé, våra principer och våra värderingar.

Vad innebär det för dig som kund?
Genom ett engagerat och personligt bemötande bygger vi förtroende och skapar en familjär känsla för lokala kunder som
värdesätter enkelhet, trygghet och en ekonomisk mobilitet i tiden.

Vision Vision

Vi ska bli förebilden i branschen

Affärside Affärside

Genom ett engagerat och personligt bemötande bygger vi förtroende och skapar en familjär känsla för lokala kunder som värdesätter enkelhet, trygghet och en ekonomisk mobilitet i tiden.

Principer Principer

• Förstå din kund & förutse behov
• Standardiserat arbetsätt
• Rätt från mig
• Visa omtanke & uppskattning
• Fokus på förbättring

Värderingar Värderingar

Våra värderingar som styr våra beteenden
MODIGA • TILLSAMMANS • PROFESSIONELLA