Serviceavtal Toyota Serviceavtal Bilinorr

Serviceavtal hos Bilinorr

Du får ett smidigt, tryggt och bekvämt bilägande och betalar en fast summa i månaden.

Du säkerställer också ett bra andrahandsvärde på bilen när det är dags att byta till en ny Toyota. Avtalet tecknas i samband med köp av nybil och gäller i 3 år/36 månader eller till avtalad körsträcka är uppnådd (kriteriet som uppfylls först gäller).

Fält markerade med en * är obligatoriska

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) nämligen: Indien. Om så sker kommer överföringen ske i enlighet med gällande lagstiftning och kräver att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd exempelvis s.k. standardavtalsklausuler som innebär att överföringen är lagenlig. I tillämpliga fall kan en kopia av skyddsåtgärderna erhållas genom att kontakta oss på integritet@toyota.se


Fält markerade med en * är obligatoriska
Detta ingår i Serviceavtal hos oss
  • Service enligt serviceprogram för vald bilmodell, avtalstid och mil.
  • Lånebil vid servicetillfället (måste förbokas).
  • Byte av trasiga glödlampor vid servicetillfället.
  • Påfyllning av spolarvätska vid servicetillfället.
  • Byte av torkarblad fram vid fullservice.
Fördelar med Serviceavtal
  • En låg fast månadskostnad under hela avtalsperioden istället för att betala hela servicekostnaden vid servicetillfället.
  • Inga prishöjningar under avtalsperioden, samma månadskostnad under hela avtalstiden.
  • Smidigt med lånebil vid servicetillfället.